Inspecties

Inspectie laagspanningsinstallatie

Zoals u wellicht weet kan een elektrotechnische installatie gevaar opleveren en dient deze daarom met een passende regelmaat gecontroleerd te worden. Met passend bedoelen we dat een installatie die niet zo gevaarlijk is, minder vaak gecontroleerd mag worden dan een installatie die een grotere kans op gevaar oplevert. Wij doen u een passende aanbieding waarmee u verzekerd bent van een zo groot mogelijke veiligheid en bedrijfszekerheid van uw elektrotechnische installatie.

Thermografische inspectie

Elektrotechnische verbindingen kunnen we door middel van thermografie controleren op slijtage en/of verkeerde bevestigingen. Schroeven en klemverbindingen kunnen loszitten. De gevolgen zijn duidelijk: storing of brand. Procesonderbrekingen en een verhoogd brandgevaar kunnen leiden tot ongewenste complicaties binnen het hele bedrijfsproces. Met de inzet van thermografie kunnen we bijvoorbeeld overgangsweerstanden tijdig constateren. Door hier adequaat op te reageren voorkomt u problemen. Gericht onderhoud en planning leveren u zo een kostenbesparing op.

APK Woningen

Elektro-, gas- en watertechnische voorzieningen en installaties moeten op grond van de Woningwet voldoen aan de eisen van veiligheid en hygiëne zoals vastgelegd in het Bouwbesluit voor bestaande bouw. Wettelijk is de eigenaar van het pand, gebouw of woning zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de elektro- gas- en watertechnische voorzieningen en installaties. De gemeente houdt het eerstelijnstoezicht op de veiligheid en de VROM-Inspectie is belast met het tweedelijnstoezicht.